THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH NGUYEN HAI .,JSC

Địa chỉ

Số 4 Đường Trực Cát, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Số điện thoại

0772.277.986

Kết nối

Email: nguyenhaijsc.vn@gmail.com

Tư vấn miễn phí